Retour

De afnemer heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen, het recht de overeenkomst (zonder opgave van redenen) te ontbinden. De afnemer kan dat recht uitoefenen door kennisgeving daarvan aan EllePack per e-mail.


In geval van ontbinding is de afnemer verplicht de ontvangen zaak binnen 14 dagen na de ontbinding aan EllePack terug te zenden in de staat waarin de afnemer de zaak heeft ontvangen, indien mogelijk in originele verpakking, compleet en ongebruikt. De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de afnemer.

U kunt uw zending retourneren aan:


EllePack
Mercuriusweg 3
8938 AR Leeuwarden